Παγκόσμια Ημέρα για τα παιδιά του δρόμου 12/4/2014

2014-05-30 00:16

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: Πώς νομίζουν τα παιδιά ότι νιώθουν τα παιδιά των δρόμων; Έγινε επίδειξη σχετικών φωτογραφιών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σ’ αυτό το θέμα. Τα παιδιά συνέθεσαν πόστερ στο οποίο έγραψαν και ζωγράφισαν τα συναισθήματα και τα όνειρα που νομίζουν ότι κάνουν τα παιδιά που ζουν στον δρόμο.