Παγκόσμιες ημέρες - Σκοπός του προγράμματος

Η διδακτική μας παρέμβαση, διάρκειας έξι μηνών, οργανώθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος και εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των πολιτιστικών προγραμμάτων. Με γνώμονα τα ενδιαφέροντα των μαθητών που συμμετείχαν, οι οποίοι προέρχονταν και από τις έξι τάξεις (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) του δημοτικού σχολείου, και την καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών, έγινε η επιλογή του θέματος. Οι διαστάσεις που προσεγγίστηκαν είναι: τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ρατσισμός και η διαφορετικότητα, η οικογένεια, η ψυχική υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός και το διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι:

Οι μαθητές

  • να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του ρατσισμού, της οικογένειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, των εκδηλώσεων πολιτισμού (Ποίηση, Θέατρο, Βιβλίο, Μουσεία), της ψυχικής υγείας και της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο,
  • να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ύπαρξης των Παγκόσμιων Ημερών ως μέσο ευαισθητοποίησης των πολιτών,
  • να συνεργαστούν μεταξύ τους και να εκφραστούν δημιουργικά (χειροτεχνίες, κόμικ, τραγούδια, ποιήματα, κ.λπ.),
  • να δημιουργήσουν σε κάθε θεματική ενότητα έναν τρόπο παρουσίασής της, χρησιμοποιώντας και τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας,
  • να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έγινε αξιοποίηση της μεθόδου διδακτικού Project, της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης, του παιχνιδιού ρόλων, του θεατρικού παιχνιδιού και του καταιγισμού ιδεών. Τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών με τα οποία συνδέθηκε το πρόγραμμα είναι τα μαθήματα της  Γλώσσας, της Μελέτης του Περιβάλλοντος, των Εικαστικών, των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας), της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Θρησκευτικών, της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής. 

 

 

Νέα

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2/2014

2014-05-31 22:01
Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: Οι μαθητές κλήθηκαν να φανταστούν τι είναι υγρότοπος και να το ζωγραφίσουν. Έπειτα, έγινε ετυμολογική ανάλυση της λέξης, είδαν εικόνες υγροτόπων, συζήτησαν για το είδος ζωής που υπάρχει σε αυτούς και φαντάστηκαν πώς μπορεί να επηρεάζεται η ζωή των ανθρώπων που...

Φωτογραφίες Προγράμματος

/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-2917-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-2918-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-2922-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3750-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3751-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3752-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3753-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3754-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2013-12-04-16-10-29-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3320-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3749-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-2954-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3760-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2013-10-15-16-03-29-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-2969-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-2977-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-03-19-16-09-33-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3762-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-03-19-15-55-29-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-03-27-15-51-55-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-03-27-16-15-12-jpg/ Παγκόσμια ημέρα κατά του Ρατσισμού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-03-31-16-14-50-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-04-01-15-52-05-jpg/ /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-03-15-58-09-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-03-15-58-44-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-03-16-00-37-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-03-16-03-03-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-03-16-03-49-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-03-16-04-40-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-07-16-16-30-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-07-16-16-39-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-07-16-16-54-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-07-16-17-07-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-02-07-16-17-30-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3393-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3397-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3400-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3407-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-04-08-15-46-37-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-04-09-16-13-20-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-04-10-16-08-20-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-04-11-16-08-23-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-15-15-29-32-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-15-15-29-55-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3783-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-12-15-22-57-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά του Δρόμου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-12-16-19-16-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά του Δρόμου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/img-3748-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά του Δρόμου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-04-48-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-50-59-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-51-10-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-51-33-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-52-00-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-52-12-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-52-27-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-52-40-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-53-02-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-53-22-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-54-00-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-54-30-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-54-48-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-55-03-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-55-34-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-56-04-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-56-19-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-56-39-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-57-23-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-57-59-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-58-18-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-58-39-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-59-42-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-00-11-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-00-40-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-01-01-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-01-26-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-15-59-02-jpg/ Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
/album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-15-51-jpg/ Αξιολόγηση Προγράμματος /album/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82/a2014-05-27-16-16-40-jpg/ Αξιολόγηση Προγράμματος